ماژول دریافت و ارسال پیامک

ماژول دریافت و ارسال پیامک یک نرم افزار کاربردی با امکانات پیشرفته بمنظور مدیریت پیامک در سایت می باشد. مدیر سایت می توانید با کمک کنترل عضویت در گروه دریافت کننده پیامک از کاربران مختلف دعوت نماید تا اطلاعیه های مختلف را به تفکیک گروه های عضو شده بصورت پیامک دریافت نمایند.