ماژول مدیریت تبلیغات و بازاریابی

همانطور که مشخص است ماژول تبلیغات کار تولید و مدیریت سیستم تبلیغات اینترنتی را در سایت شما فراهم می نماید. این ماژول دارای امکانات کامل مدیریت تبلیغات از طرف مدیرسایت و کاربران آگهی دهنده می باشد. علاوه بر تعریف گروه ها و زیر گروه های مختلف بطور نامحدود، امکان درج آگهی با قابلیت ایجاد فرم های مجزا و متناسب با آن طبقه از آگهی فراهم می باشد، در این صورت مدیر سایت می تواند به تفکیک نوع آگهی اطلاعات تخصصی همان آگهی را دریافت و نمایش دهد.
پس از ایجاد طبقات و فرم های اولیه از لحظه ورود کاربر به سایت و درج آگهی، تایید، پرداخت هزینه بصورت آنلاین و درنهایت انقضاء آگهی بطور پویا انجام می گردد. امکان استفاده از الگوها و چیدمان های مختلف نمایش آگهی براساس هزینه پرداختی آگهی و یا گروه انتخابی آگهی و همچنین امکان صادر نمودن تبلیغات درج شده به سایت های دیگر از جمله امکانات قابل ذکر در این ماژول می باشد.