ماژول مدیریت گالری تصاویر (رایگان)

یک سایت، بیانگر اهداف، فعالیتها و خدمات، محصولات و سایر مطالب مالک آن است. اکثر مدیران سایتها جهت نمایش محصولات خود، فعالیتهای انجام شده و در دست انجام، راهنمای تصویری امکانات و خدمات خود، جلسات و اخبار شرکت، نیازمند ایجاد گالریهای ویژه ای در سایت خود می باشند. این موارد علاوه بر سایتهایی می باشد که زمینه فعالیت هنری داشته و یا از ابتدا با هدف ارائه یکسری گالری تصویر ایجاد شده اند.

هدف از ایجاد این ماژول، تولید آلبوم تصاویر است. به این صورت که مدیر و یا به روز رسانهای سایت، بعد از نصب ماژول، آلبوم های مورد نظر خود را ساخته و سپس تصاویر انتخاب شده را از طریق ماژول، Upload و در آلبوم درج می کنند. این سیستم به صورت اتوماتیک تصویر با ابعاد کوچک (اصطلاحا thumbnail) هر تصویر را تولید و در کنار تصویر با اندازه واقعی ذخیره می نماید.