ماژول سوالات متداول FAQ (رایگان)

این ماژول برای ایجاد اتوماتیک صفحه "سوالات متداول کاربران" یا "FAQ"، ساخته شده است. همچنین این برنامه کاملا قابل تنظیم بوده و میتوانید خروجی صفحه سوالات و جوابها را به دلخواه خود تعیین نمایید.