ماژول برگزاری و تولید آزمون آنلاین (آزمون ساز)

این بسته نرم افزاری امکان ایجاد و برگزاری آزمون و صدور کارنامه برای شرکت کنندگان را به صورت کاملا online فراهم می نماید. تمامی روند کار با این ماژول از تنظیمات و ورود سوالات تا برگزاری و سپس پردازش و صدور کارنامه برای شرکت کنندگان، بر روی اینترنت (اینترانت) انجام شده و قابل هدایت و مدیریت از راه دور است.
روند فعالیت به این صورت است که ابتدا یک بانک سوال طبقه بندی شده و سطح بندی شده را درون این نرم افزار ایجاد مینماییم. سپس یک آزمون به همراه مشخص نمودن تعداد مجاز شرکت کننده، هزینه آزمون و زمان برگزاری و مدت آن را تعریف میکنیم. در مرحله انتخاب سوال، امکان انتخاب دستی سوالات و یا انتخاب اتوماتیک توسط سیستم را داریم. همچنین این امکان وجود دارد تا برای یک یا چند سوال نمره ای بیشتر از سوالهای دیگر (همانند ضریب) و همچنین نمره منفی برای انتخاب اشتباه نیز در نظر بگیریم. همچنین یک آزمون میتواند شامل چندین درس باشد؛ در این صورت در هنگام برگزاری آزمون، سوالات به صورت طبقه بندی شده و با عنوان درس مذبور در اختیار شرکت کننده قرار میگیرد.