نرم افزار مدیریت مشتریان

این محصول در حقیقت یک ERP بوده و کلیه فرآیندهای داخلی یک شرکت را به دست گرفته و ارتباط موثری بین واحدهای داخلی یک شرکت با اهداف و مدیریت مجموعه از یک طرف و ارتباط بین مشتریان با واحدهای اجرایی شرکت را برقرار می نماید. ارتباط با مشتری، از لحظه اولین تماس با شرکت آغاز می شود. ارتباطات و بازاریابی های بعدی، خرید و یا درخواست خدمات شرکت، ارسال محصول یا انجام خدمات درخواست شده، پشتیبانی فروش و خدمات مربوط به مشتری، فاکتورها و اسناد پرداختی و رکوردهای مالی تمامی در این سیستم انجام میگیرد. در انجام این مراحل و همچنین پروژه های داخلی شرکت، این سیستم کلیه واحدهای اجرایی را بهم متصل میگرداند. واحد بازاریابی و فروش، واحد بازرگانی، واحد ارسال و انبارداری، واحد حسابداری، واحدهای اجرایی انجام پروژه، واحد فنی و خدماتی و بخش مدیریت شرکت توسط این سیستم بهم متصل میگردند.
این محصول، مبتنی بر وب بوده و امکان استفاده در یک شبکه داخلی، اختصاصی و یا شبکه جهانی اینترنت را داراست. لذا برای موسسات و شرکتهایی که دارای مجموعه های تشکیل دهنده غیر متمرکز میباشند، این سیستم بسیار مناسب می باشد. همچنین این سیستم امکان انجام فعالیتها به صورت دور کاری (کار از راه دور با استفاده از تکنولوژی اطلاعات) و مدیریت از راه دور را به صورت کامل فراهم می آورد. با توجه به امکانات این سیستم در راستای مدیریت پروژه های تعریف شده در یک مجموعه، امکان به بار نشاندن پروژه ها با کمترین هزینه و در موقع مقرر فراهم آمده است. هزینه پروژه، نمودار اجرای فعالیتهای پروژه، میزان تاخیر فعالیتها و علت آنها از جمله امکانات ذکر شده است. در این سیستم، امکان برقرار ارتباط بین سیستم با مشتریان و پرسنل از طریق ایمیل و SMS نیز فراهم آمده است.