پرتالها (Portal):
پرتالها سایتهای پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال می کنند به عبارت دیگر مجموع چند سایت پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار گرفته اند را می توان پرتال نامید. به عنوان مثال پرتال خبری می تواند از چند سایت داینامیک تشکیل شده باشد که هر یک امکانات خاصی چون عضو گیری، انتشار اخبار، انتشار تصاویر، نظر سنجی و ... را در اختیار مدیران آن قرار دهد.
  •     تمام ویژگی‌های یک سایت پویا می تواند در یک پرتال نیز صدق کند.
مورد استفاده :
معمولاً پرتال‌ها توسط سازمانها، گروهها و شرکتها انتخاب می شود. به دلیل نیاز برای بروز رسانی بخشهای مختلف ، اداره  سایت توسط یک فرد بسیار مشکل است لکن این امر به صورت گروهی نیز ممکن است .