به مفهوم فراهم ساختن فضایی است ، که کاربر می تواند فایل های پورتال ، وب سایت ، وبلاگ را در آن قرار دهد و آن طرح و برنامه خاص را اجرا کند و در کنار آن فضائی جهت پست الکترونیکی شخصی ( مربوط به دامنه ، نام خود ) را مهیا و بهره برداری کند .
برای این امر نیازمند یک مرکز داده هستیم ( Data Center ) ، مرکز داده محلی است که تعدادی سرور به منظور تامین هدف گفته شده در آن برنامه ریزی شده و مدیریت    می شود .

سیستم عامل فضای میزبانی